Podpořte oblíbené trénování paměti pro seniory

Zapomínáte? Nepamatujete si jména, nebo co jste měli včera k obědu? To je celkem přirozené, jen s vyšším věkem to bývá horší.

Přispějte tomu, že senioři budou moci trénovat paměť tradičními i méně tradičními metodami.

Víte, která z aktivit patří u seniorů k nejoblíbenějším? Trénování paměti!

Pro seniory připravujeme každý rok různé typy lekcí, od klasických až po ty, ve kterých se paměť trénuje pomocí speciálního počítačového programu. Pro seniory připravujeme trénování paměti i pomocí on-line tréninků, které pro nás zajišťují ti nejlepší lektoři z celé ČR.

Stovky různých lekcí za rok

Abychom mohli kurzy realizovat, potřebujeme průběžně získávat dostatečné množství financí. Maĺou část prostředků na trénování paměti získáme z grantů, ale ta nestačí. Proto prosíme – podpořte nás a pomozte nám realizovat rozdílné formy trénování paměti i v roce 2023!

Že nevíte proč a jaké trénování podpořit?

Proč už jsme si řekli, viz výše – jde o pro seniory o velmi oblíbenou a užitečnou aktivitu. Jaké? S námi si mohou vyzkoušet např. metodu FIE*, tanec, cvičení na propojování mozkových hemisfér, společné bubnování, žonglování, trénování pomocí PC programu atd.  I když se to nezdá, tak i tyto aktivity pomáhají propojovat hemisféry a tedy napomáhají mentálnímu tréninku.

Podpořte pro seniory tolik potřebné aktivity, podpořte netradiční formy trénování paměti, umožněte seniorům zkoušet nové věci!


Foto z trénování paměti pomocí PC programu.

*FIE = Feursteinova metoda instrumentálního obohacování

Další naše výzvy zde na Darujme.cz najdete ZDE.  

Naší organizaci se nemusíte obávat podpořit.

V roce 2022 jsme se umístili na druhém místě v kategorii malá neziskovka v ocenění Neziskovka roku.
Jsme držitelem značky spolehlivostiprověřená veřejně prospěšná organizace“. Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná organizace naplňuje své poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky.