Nejhezčí způsob, jak přijít o krypto!

Podpořte kryptem neziskové projekty, které přinášejí potřebnou změnu v životech lidí..

Heart

Věděli jste, že...

Nejrychleji rostoucí způsob dárcovství

Mezi roky 2020-2021 se objem krypto darů zvýšil 16ti násobně na skoro $70 mil. Za první čtvrtletí roku 2022 se vybrala podobná částka, přes $60 milionů, a to pouze pro Ukrajinu.
(zdroj)

Krypto dárci jsou štědřejší.

Výše průměrného krypto-daru v roce 2021 činila závratných $10 455. Je to především díky několika extrémně vysokým darům. I bez nich by ale mnohonásobně převýšila průměrný online dar v dolarech, $128.
(zdroj)

46% dárců nenachází vhodné organizace

Neziskový dobročinný sektor pokulhává v adopci krypta. Téměř polovina dárců uvádí, že bylo těžké najít vhodnou organizaci, která by krypto přijímala.
(zdroj)
Donating Crypto

Proč darovat krypto?

Finanční podpora správně vybrané organizace je pro většinu z nás zdaleka nejefektivnější způsob, jak konat dobro. Díky svým zkušenostem, chápání daného odvětví a udržováním vztahů se všemi zúčastněnými jsou tyto organizace schopné využít naše dary mnohem efektivněji. I malá částka tak dokáže zlepšit něčí život.

Jako uživatelé, investoři a ti kdo si krypto osvojili dříve než většina, často dosahujeme zajímavých zisků. I částka, kterou bychom v portfoliu sotva zaznamenali, může pro někoho jiného znamenat obrovský rozdíl.

Darování krypta může být zároveň daňově výhodnější a jednodušší pro obě strany. Darující nemusí krypto převádět na CZK a danit. Neziskové organizace mohou krypto dary přijímat osvobozené od daně. Dále je mohou směnit na CZK, nebo držet do budoucna.

-------

Podívejte se na naše aktuální sbírky,
nebo nám napište, jakou sbírku máme přidat.
Accepting Crypto

Proč přijímat krypto?

V posledních letech se ukázalo, že s kryptem musíme počítat a jeho adopce stále roste. Zároveň se potvrdilo, že mezi uživateli krypta jsou velcí filantropové. Těmto uživatelům chceme poskytnout jednoduchý způsob, jak své prostředky měnit v dobro, a to bez peripetií spojených se směnou, daněním atd.

Aby neziskové organizace udržely krok s dobou a zaujaly tuto nastupující generaci dárců, měly by kryptu věnovat pozornost. Ne jen jako finančnímu prostředku, ale i jako aktivu, se kterým se dá pracovat v zájmu efektivnějšího plnění jejich poslání. Jeho adopcí mohou získat tím zcela nové publikum.

-------

Jak může Vaše neziskovka přijímat krypto?
Domluvme si nezávazvnou konzultaci...
Náš partner pro zprostředkování krypto-plateb

Napište nám!

Všechny zprávy čteme a odpovídáme na ně! Neváhejte se ozvat s čímkoli.

Díky za zprávu! Brzo se ozveme ;-]
Oops! Něco je špatně...