top of page

Propojujeme svět krypta s neziskovým sektorem.

 

Budujeme řešení pro darování kryptoměn, které dobročinným organizacím poskytuje jednoduchý způsob, jak přijímat Bitcoin a další kryptoměny bez jakýchkoliv technických či účetních starostí navíc.

46% dárců nenachází vhodné organizace

Neziskový dobročinný sektor pokulhává v adopci krypta a téměř polovina dárců těžko nachází vhodné organizace, které by ho přijímaly a uměly s ním pracovat jak technicky tak účetně.

Nejrychleji rostoucí
způsob dárcovství

Mezi roky 2020-2021 se objem krypto darů zvýšil 16-ti násobně na skoro $70 mil. Za první čtvrtletí roku 2022 se vybrala podobná částka, přes $60 mil., a to pouze na pro Ukrajinu. 

Krypto dárci jsou štědřejší

Výše průměrného daru krypto-daru v roce 2021 činila závratných $10 455. Je to především díky několika extrémně vysokým darům. I bez nich by ale mnoho-násobně převýšila průměrný online dar v dolarech, $128.

Proč darovat krypto?

Finanční podpora správně vybrané organizace je pro všechny z nás zdaleka tím nejefektivnějším způsobem, jak konat dobro a přispět k hodnotám, na kterých nám záleží. Dobročinné organizace mají bohaté zkušenosti, hluboké chápání svého odvětví a dlouholeté vztahy se všemi zúčastněnými stranami. Díky tomu jsou schopné maximalizovat dopad našich finančních prostředků a často za pár korun podstatně zlepšit něčí život.

 

Jako uživatelé, investoři a ti kdo si krypto osvojili dříve než většina, často dosahujeme zajímavých zisků. Podělit se o část našeho úspěchu může mít nesrovnatelně vyšší dopad na ty, kteří neměli v životě takové štěstí, než na nás a naše blízké.

 

Darování krypta může být daňově výhodnější a jednodušší pro obě strany. Darující nemusí krypto převádět na CZK a danit. Neziskové organizace mohou krypto dary přijímat osvobozené od daně a dále s nimi pracovat, ať už převodem na CZK či držením do budoucna.

Proč přijímat krypto?

V posledních letech se ukázalo, že s kryptem musíme do budoucna zkrátka počítat a jeho adopce stále roste. Zároveň se potvrdilo, že filantropie není jeho uživatelům cizí, ba naopak. I těmto uživatelům je ale třeba poskytnout možnosti, jak mohou své prostředky měnit v dobro, bez peripetií spojených se směnou na fiat, daněním atd.

Aby neziskové organizace udrželi krok s dobou a zaujaly nastupující generaci dárců, měly by kryptu věnovat pozornost. Ne jen jako finančnímu prostředku, který smění za koruny, ale i jako aktivum, se kterým se dá pracovat v zájmu efektivnějšího plnění jejich poslání. Postupně se mohou také seznámit s pojmy a trendy jako jsou NFT a získat tím zcela nové publikum.

Proč se připojit k Donat.Network?

Odvětví krypta a blockchainu se vyvíjí velmi rychle a má potenciál výrazně přispět ke spravedlivému a udržitelnému fungování společnosti. Naším posláním je pomoci organizacím i dárcům naplňovat tento potenciál tím, že jim poskytneme vědomosti i potřebné nástroje.

Pro organizace spravujeme jejich účty a poskytujeme jednoduché nástroje pro příjem a evidenci kryptoměn. Nevyžaduje to od nich žádné technické ani účetní znalosti navíc. Dárci je tak mohou podpořit jednoduše tak, jak jsou zvyklí s kryptem pracovat.

Contact

Napište nám...

Všechny zprávy čteme a odpovídáme na ně... neváhejte se ozvat s čímkoli.

Brzy na slyšenou!

bottom of page