NePornu 2024

Rozšiřovat povědomí o problematice pornografie a pomáhat lidem, kteří zápasí se závislostí a chováním spojeným se sledováním pornografie

Projekt NePornu pomáhá lidem závislým na pornu a jejich partnerům již od roku 2018.

Všechnu naši práci si můžete prohlédnout na webu NePornu.cz.

Jak pomáháme?

Průběžně se snažíme rozšiřovat a zdokonalovat pomoc, kterou našim klientům nabízíme. V současné době existuje několik forem pomoci:

 1. E-koučink, nebo-li doprovázení po emailu
  → mezi lety 2018 a 2023 nás kontaktovalo více než 2500 klientů s žádostí o pomoc
  → ke konce roku 2023 máme přes 40 dobrovolníků
 2. Podpůrné skupiny, lokální i online
  → ke konci roku 2023 běží 8 aktivních skupin, z toho 3 jsou online
  → online skupiny jsou zvlášť pro muže, ženy a partnerky závislých
 3. Online fórum, kde si lidé vedou anonymní deníky abstinence
  → ke konci roku 2023 máme přes 250 aktivních uživatelů
 4. Discord, kde se uživatelé navzájem podporují
  → ke konci roku 2023 máme přes 200 aktivních uživatelů
 5. Online kurzy, kde se lidé mohou vzdělávat
  → mezi lety 2018 a 2023 se do našich kurzů přihlásilo více než 4500 studentů
 6. Preventivní programy na školách, od 4. tříd ZŠ až po konec střední
  → s preventivními programy jsme začali ve školním roce 2022/23, přičemž se setkáváme se skvělou zpětnou vazbou od žáků, učitelů, metodiků a preventistů
  → jenom ve školním roce 2022/23 jsme v rámci rozjezdu navštívili 64 tříd, tedy v průměru 1100 žáků
 7. Vzdělávací semináře, pro páry, rodiče, vedoucí, učitele atd.

Plán na rok 2024

V našem úsilí a rozvoji chceme nadále pokračovat, a tak jsme si pro rok 2024 vytyčili následující cíle:

Rozpočet na rok 2024

Celkový rozpočet na rok 2024 činí přibližně 3 500 000 Kč.

Do rozpočtu se počítají mzdy zaměstnanců, náklady na vzdělávání a supervizi e-koučů, náklady na online propagaci ke zvyšování povědomí a další provozní náklady (pronájem kanceláře, účetnictví atd.). Oproti loňskému roku se jedná o rapidní nárůst, ale věříme, že tím docílíme zkvalitnění našich služeb a rozšíření pomoci lidem, kteří to potřebují.

Plán rozložení darů:

 • 1 000 000 Kč na pravidelných dárcích (aktuálně máme přislíbeno 700 000 Kč)
 • 1 500 000 Kč na jednorázových darech
 • 1 000 000 Kč od významnějších dárců (prosím kontaktujte nás na info@nepornu.cz)
 • 100 000 Kč zůstatek z rozpočtu z roku 2023


Pokud byste si chtěli přečíst výroční zprávu nebo dostávat pravidelné čtvrtletní newslettery o tom, co se v projektu aktuálně děje, podívejte se zde na náš web.

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat přes náš formulář zde.