Komunitní a vzdělávací Multikulturní centrum v Brně

Bezpečné místo pro lidi všech národností, náboženství a etnických skupin v Brně.

Multikulturní centrum Brusinka v Brně je bezpečné místo pro lidi všech národností, náboženství a etnických skupin. Sbližujeme lidi prostřednictvím vzdělávání a kultury, vytváříme zdravou komunitu s respektujícími vztahy s důvěrou, sociální oporou, začleněním do sociálních vztahů. To víme jistě, že osobní pohoda je pozitivně ovlivněna vřelými, podporujícími vztahy vzájemného respektu a úcty, hlavně pro osoby ze sociálně znevýhodněných skupin.

Multikulturní Centrum Brusinka nabízí kvalitní doplňkové vzdělávání a rozmanitý kaleidoskop poznávacích a zábavních akci pro Čechy a cizince. Je neziskovou, nevládní, nezávislou, dobrovolnou, nepolitickou a zájmovou společností, která byla založena v roce 2020. Cílem spolku je sdružování českých občanů za účelem podpory a rozvoje multikulturního zahraničního kulturního a sociálního prostředí v Jihomoravském kraji a zejména pak v Brně a také integrace cizinců v Jihomoravském kraji. Poskytujeme každemu navštěvniku individuální přístup bez ohledu na národnost a mateřský jazyk. Podporujeme uprchlíky a národnostní menšiny, usilujeme také o zvýšení zájmu cizinců o českou a moravskou kulturu a historii.

Naše centrum je místem, kde se konají jazykové, tvůrčí, pohybové, přípravné, hravé a zájmové kurzy a činnosti pro děti a dospělé, včetně připravy na zkoušky, překladů a poradenství a zároveň setkání se zajímavými lidmi, přednašky, koncerty a další akce, včetně multikulturních. Spojujeme lidi z různých zemí světa prostřednictvím vzdělávání a multikulturního přístupu pro vytvoření zdravé společnosti a posilování evropské identity, partnerského soužití Čechů s cizinci. Zaměstnanci Centra umí porozumět lidem bez ohledu na jejich jazyk a původ.

Spolupráce s námi je také příležitostí pro učitele, vychovatele a sociální pracovníky získat zkušenosti v multikulturním prostředí, které podporuje principy inkluzivity a diverzity. Studenti u nás stážují, pak každý zájemce si může uspořádat vlastní workshop s diskusí související s kulturou jeho země.

Máme vícejazyčné učitele, pomáháme dětem z různých zemí s adaptací a integrací, pracujeme s dětmi z národnostních menšin – z romské, vietnamské, ukrajinské a dalších, pomáháme zvládat domácí úkoly, důvěřovat si, rozvíjet svůj talent, překonávat obtíže a problémy. Venujeme se také dětem s projevy neplynulosti v řeči, s autismem a poruchami chování.

Díky mezinárodní spolupráci se naši zaměstnanci účastní zajímavých konferencí a výletů za účelem zlepšení svých dovedností a výměny zkušeností.

Prostory centra slouží k neformálnímu setkávání členů a klientů centra, k poskytování skupinových a individuálních lekcí, přednašek, vzdělávacích a volnočasových aktivit nejen pro klienty, ale i jejich rodiny, odborníky a veřejnost. Je to také prostor pro co-working, hudební jamy, setkání spisovatelů a dalších kreativních lidí.

Výtěžek sbírky půjde na úhradu nájemného, abychom v této těžké době měli tuto jistotu, že všechno zvládneme. Pandemii jsme přežili, uprchlický proud po začátku války na Ukrajině jsme zvládli, ale energetická a ekonomická krize a inflace, které následovaly, nás těžce zasáhly. Práce, kterou děláme, je pro obyvatele města velmi důležitá. Proto se k Vám obracím s prosbou o pomoc a podporu v této náročné situaci. Vaše příspěvky nám umožní zaplatit nájemné a zajistit potřeby pro fungovaní Centra a vytvořit pracovní, společenské a vzdělávací "coworking" prostory pro každého.

Rádi přijmeme i dary věcné včetně služeb.

Děkujeme Vám z celého srdce za Vaši pozornost a za to, že jste nám věnovali chvíli svého času.