Green Patrol v akci v ochraně tygrů

Prevence a přímá akce proti proti pytláctví tygrů, slonů a orangutanů!

Tým Green Patrol v Indonésii na Sumatře provádí monitoring a protipytláckou činnost na hranici s Národním parkem Gunung Leuser. Pro svoji práci v ochraně přírody jsou zapálení a odhodlaní. Darem můžete podpořit jejich činnost, nákup vybavení a monitoring ve spolupráci s NPGL. 

Od ledna letošního roku tým Green Patrol (organizace PAHILES) opět plně zahájil svou aktivní hlídkovou činnost v terénu i edukativní činnost v komunitách v obcích sousedících s národním parkem Gunung Leuser. Měl by se vrátit k oficiálnímu monitoringu i v samotném NP, ale k tomu potřebuje nabrat sílu, rozumějme podporu veřejnosti. 

Prostřednictvím sbírky chceme získat prostředky na doplnění technického vybavení, zaplacení nákladů spojených s monitoringem, ale též pro stabilní ohodnocení indonéského týmu, aby se mohl své misi věnovat na plno. 

Pomozte nám pokračovat v aktivní přímé ochraně tygrů, slonů a orangutanů!

Prevence a přímá akce se ukazují jako účinné nástroje proti pytláctví.